تسهیلات ساخت مسکن

دولت با افزایش سرمایه بانک مسکن، تامین منابع ارزی این بانک، تشکیل صندوق سپرده گذاری «ساخت» مسکن و اختصاص 100 درصد یارانه های بخش مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت با افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به 300 میلیون ریال موافقت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز بانک مسکن، از محل منابع ارزی بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد دلار به صورت سپرده ارزی با سررسید دو ساله در اختیار بانک مسکن قرار خواهد گرفت و سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن، برای سپرده گذاران بانک مسکن، به منظور ساخت واحد های مسکونی تا میزان 300 میلیون ریال افزایش خواهد یافت. بر این اساس، بانک مسکن همچنین موظف است اقدامات لازم را برای تبدیل صندوق سپرده گذاری خرید مسکن به صندوق سپرده گذاری ساخت مسکن به عمل آورد. دولت در اقدام دیگری برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن، اراضی قابل انتقال مربوط به استان آذربایجان شرقی به مساحت بیش از 38 هکتار برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب طرح مسکن 99 ساله را تعیین کرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف شد خارج از نوبت برای تفکیک و انتقال اراضی مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام کند. بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن حسب مورد موظفند صددرصد یارانه اعطایی به این بخش و همچنین 80 درصد از منابع حاصل از فروش زمین های خود را به منظور اعطای تسهیلات ساخت برای مسکن مهر و اعطای تسهیلات ساخت برای واحد های نیمه ساخت با شرایط حداقل 60 درصد به مبلغ حداکثر 80 میلیون ریال با سررسید حداکثر پنج ساله برای هر واحد از طریق بانک مسکن اختصاص دهند یا در بانک مسکن سپرده گذاری کنند. بر اساس این مصوبه، نحوه اختصاص اعتبارات یارانه یی اعم از کمک بلاعوض، یارانه سود، کارمزد تسهیلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنین قرارداد بین وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن با بانک مسکن به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای مسکن خواهد بود. بر اساس بند دیگری از این مصوبه، سرمایه بانک مسکن نیز به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار از محل منابع حساب ذخیره ارزی پس از سیر مراحل تصویب تامین منابع و تایید مجلس شورای اسلامی افزایش خواهد یافت.
منبع (+)
/ 0 نظر / 3 بازدید