اوشو

بهدرونقلبتروانه شو.

عقلرافراموش کنوبگذارعشق مرکز تو،آماجتو باشد.

هرناکامی ميتواندبهکاميابی مبدلشود،وهر احتمالشکستیبرای عقلمی‌تواندبه توفيقیبرایدل،بدل گردد.

/ 3 نظر / 3 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام وبلاگتان جالب بود موفق باشید من نیز با مطلب خذف نام ايران از سرويس هاي ياهو و مايكروسافت در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیامتان هستم .