مدیریت مهندسی آب و خاک لازمه نیل به توسعه پایدار

 

در جلسه کارگروه شغلی رشته مهندسی آبیاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران لزوم حمایتهای صنفی و تخصصی از مهندسین رشته آبیاری و زهکشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سومین جلسه از کارگروه شغلی رشته مهندسی آبیاری که باحضور جمعی از کارشناسان عضو نظام مهندسی تشکیل گردید? مهندس احسانی- دبیر کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران- گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و نیز افزایش نیاز آبی به تبع رشد روزافزون جمعیت، مهندسی نمودن حوزه های آبی بمنظور حفاظت از منابع پایه امری ضروری می باشد. وی ضمن معرفی رشته مهندسی آبیاری به عنوان مجموعه ای از علوم وفنون در زمینه های شناسایی مراحل مختلف مطالعاتی و طراحی پروژه های آبیاری و زهکشی? هدف از ایجاد این رشته تخصصی را پرورش کارشناسان و متخصصین کارآمد جهت برنامه ریزی و اجرای پروژه های جامع آبیاری و زهکشی بیان نموده و افزود: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران که از سال 1348 تأسیس گردیده و با هدف گسترش فعالیتهای تخصصی و ارتقا دانش و فنون آبیاری، تحقیق و مطالعه در زمینه کنترل منابع آبی و همچنین مدیریت مهندسی آب وخاک و محیط زیست در راستای توسعه پایدار فعالیت می نماید، بهره گیری از فعالیتهای کارشناسی در سطوح ملی و منطقه ای بمنظور پیشرفت و بهبود رشته آبیاری و زهکشی را در دستور کار خود قرار داده است. مهندس احسانی در خاتمه گفت: از آنجاییکه با تشکیل کمیته ملی آبیاری و زهکشی بستر مناسبی جهت حمایتهای صنفی درکنار مسائل علمی و فنی در این رشته فراهم آمده است و با توجه به اینکه حمایت از مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در راستای افزایش بهره وری و ارتقا جایگاه تخصصی ایشان بمنظور ایجاد زمینه های مهندسی نمودن این بخش امری ضروری می باشد? لذا درخواست می نماید سازمان نظام مهندسی بعنوان بزرگترین نهاد تخصصی با دارا بودن ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی در رشته آبیاری از کلیه فعالیتهای تخصصی در این بخش حمایت نموده و با معرفی این متخصصین جهت طراحی و  اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی زمینه بهره گیری هر چه بیشتر از توان کارشناسی و مهندسی ایشان را در این رشته نهادینه نماید.

منبع : خبرنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

/ 1 نظر / 5 بازدید