حوصله

دیدین یک روز که آدم حوصله نداره، همه انتظار دارند که حوصله داشته باشه؟!

کلی بهش گیر میدن، هی سئوال‌های الکی می‌کنند، همشون هم انتظار دارند با صبر و حوصله و روی گشاده وقت بگذارید و جواب بدین.  همه کارهای حال و گذشته و آینده رو می‌خوان همون موقع بکنند، تازه این وقتیه که شانس بیارین و به پست یک آدم کنجکاو (همون فضول خودمون!) نخورده باشین.

خوب وقتی یکی یک روز حوصلتونو نداره، گیر سه پیچ نشین! شاید اونموقع وسط کارهای خودشه و علاقه نداره پاشه بیاد اوامر شما رو اطاعت کنه!

/ 1 نظر / 2 بازدید