معیار

خیلی ساده لوحیه اگه فکر کنین معیار فعلی استخدام تو ادارات دولتی مدرک تحصیلی و فارغ التحصیلی از یک دانشگاه معتبر دولتی و قبولی در آزمونهای جور واجور علمی و تخصصی و مصاحبه است!!! 

     

/ 0 نظر / 3 بازدید