بازیگر

احساس می­کنم بازیگر شدم.  می­گن این بازیگری نیست.  سیاسته.  باید داشته باشی وگرنه محکوم به شکستی.  همه چیزتو از دست میدی.  می­گن صداقت زیاد خوب نیست.  مرتب می­گن سیاست داشته باش!  سیاست داشتن بد نیست.  یک جور تدبیره.  راست می­گن و نتایجش خیلی خوبه.  همه راضی­اند. اما من دیگه خودم نیستم....................... آیا این درسته؟!

/ 0 نظر / 4 بازدید