انتقاد

وقتی انتقاد کن که قدرت درست کردنش رو هم داشته باشی.

یا لااقل مطمئن باشی اگه خودت در اون موقعیت باشی بهتر عمل میکنی.

چشم رو بستن و دهن رو باز کردن و همه خوبی­ها رو ندیده گرفتن و مثل مگس دنبال زخم گشتن که هنر نیست!!!قهر

 

/ 0 نظر / 4 بازدید