عدالت

کجاست عدالت حاکمیت، هنگامی که قاتل را می­کشد و سارق را زندانی می­کند اما بر کشور همسایه­اش می­تازد و هزار هزار می­کشد و غارت می­کند؟                             جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 2 بازدید