ديوار

زخم شب مي شد كبود

زخم شب مي شد كبود.
در بياباني كه من بودم
نه پر مرغي هواي صاف را مي سود
نه صداي پاي من همچون دگر شب ها
ضربه اي بر ضربه مي افزود.

تا بسازم گرد خود ديواره اي سر سخت و پا برجاي،
با خود آوردم ز راهي دور
سنگ هاي سخت و سنگين را برهنه اي.
ساختم ديوار سنگين بلندي تا بپوشاند
از نگاهم هر چه مي آيد به چشمان پست
و ببندد راه را بر حمله غولان
كه خيالم رنگ هستي را به پيكرهايشان مي بست.

روز و شب ها رفت.
من بجا ماندم در اين سو ، شسته ديگر دست از كارم.
نه مرا حسرت به رگ ها مي دوانيد آرزويي خوش
نه خيال رفته ها مي داد آزارم.
ليك پندارم، پس ديوار
نقش هاي تيره مي انگيخت
و به رنگ دود
طرح ها از اهرمن مي ريخت.

تا شبي مانند شب هاي دگر خاموش
بي صدا از پا در آمد پيكر ديوار:
حسرتي با حيرتي آميخت.

حسرتي با حيرتي آميخت

(سهراب سپهری)

pixel.gif
/ 3 نظر / 3 بازدید
علیرضا(مهرداد)

سلام دوست خوبم...از تبريک پيشاپيشت ممنونم...فقط يه سوال دارم...تو از کجا مناسبت اين روزو می دونستی؟؟؟

مسافر تنها

نه اينكه بي تو نخندم! نه! اما به نيامدن هميشه نگاهت قسم!تمام خطوط اين خنده هاي خواب آلود با رگبار گريه هاي شبانه از رخساره خسته و خيسم پاك مي شوند! ...سلام دوسته عزيزم اميدوارم که حالت خوب باشه کاخ تنهايی منو اپ کردم منتظرت هستم حتما تشريف بيار .....