هنر

هنر مصریان علوم غریبه است.

هنر کلدانیان حساب است.

هنر یونانی ها تناسب است.

هنر رومیان تقلید است.

هنر چینی ها آداب معاشرت است.

هنر هندوها سنجیدن خیر و شر است.

هنر یهودیان در مفهوم ویرانی است.

هنر اعراب در یادآوری گذشته ها و اغراق است.

هنر پارسیان در عیبجویی است.

هنر فرانسوی ها در کلک و تردستی است.

هنر انگلیسی ها در تحلیل و قیافه حق به جانب گرفتن است.

هنر اسپانیایی ها در تحجر است.

هنر ایتالیایی ها در قشنگی است.

هنر آلمانی ها در جاه طلبی است. هنر روسها در غم و غصه است.

 

 (جبران خلیل جبران)

/ 0 نظر / 2 بازدید