زکات عقل تحمل کردن جاهلان است.

                                                  امام علی (ع)

/ 4 نظر / 2 بازدید
ali

سلام من يه سوال داشتم خطبه ۷۹ نهج البلاغه رو ميشه برام توضيح بدی ؟

برای فردا

علی عزيز اين متن ترجمه فارسی خطبه ۷۹ نهج البلاغه است. اميدوارم راضی شده باشيد! 79 سخنى از آن حضرت ( ع ) پس از فراغت از جنگ جمل ، در نكوهش زنان ، فرمود : اى مردم ، بدانيد كه زنان را ايمان ناقص است و بهره‏منديهايشان ناقص است و عقلهايشان ناقص است . اما ناقص بودن ايمانشان از آن روست كه در ايام حيض از خواندن نماز و گرفتن روزه معذورند و ناقص بودن عقلهايشان ، بدان دليل است كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و نقصان بهره‏منديشان در اين است كه ميراث زنان نصف ميراث مردان است . از زنان بد بپرهيزيد و از زنان خوب حذر كنيد و كار نيك را به خاطر اطاعت از آنان انجام مدهيد ، تا به كارهاى زشت طمع نكنند .