دوندگی!

وای!  چه هفته خفنیه این هفته.  من از شنبه دور از جون شما دارم سگ دو می­زنم و مثل خر کار می­کنم (ببخشید که برای بیان شفاف وخامت اوضاع مجبورم از کلمات غیر فرهنگی استفاده کنم! 09.gif).  هر چی هم کار می­کنی تموم نمیشه!  الان احساس می­کنم تک تک سلول­های بدنم درد می­کنند.  اوضاع احوال فیزیولوژیکیم هم چندان مساعد نیست و مزید بر علت شده.  کمر درد گرفتم! وقتی می­شینم کمرم به شدت درد می­گیره، وقتی می­ایستم، خسته می­شم!! 02.gifواقعاً مردم با چه مشکلات بغرنجی دست به گریبانند!04.gif ساعت 5 صبحه و من مثلاً امروز رو مرخصی گرفتم.  اما هماهنگ کردم 4-5 تا جای مختلف رو برم.  از الان فکرم مشغوله که چه جوری به همشون برسم.  یکی نیست بگه با یک دست فوقش دو تا هندونه بر می­دارند، 4-5 تا هندونه رو باید با فرغون برد!  

/ 0 نظر / 8 بازدید