برف

امروز اولین برف درست و حسابی بعد از مدتها اومده، صبح که بلند شدیم ٢٠ سانتی برف همه جا نشسته بود.

/ 2 نظر / 3 بازدید
ali

http://hezarlinks.mihanblog.com/

راهنماي نيازمنديها

www.RahnamaNet.com راهنماي نيازمنديها در اينترنت --------------------------------- در صورت تمايل لطفا لينک کنيد