رعايت تساوی زن و مرد حتی در تابلوهای راهنما!

علائم و نشانه های اطلاع رسانی در شهر وین اتريش برای دستیابی به نوعی توازن و برابری جنسی تغییر یافته اند.

32482.jpgبه گزارش بی بی سی، شورای شهر وین، در تلاشی برای تغییر سنت ها، کارزاری تبلیغاتی برای استفاده ازعلائمی با استفاده از تصاویر زنان، همانند مردان بر روی علائم اطلاع رسانی در سطح شهر آغاز کرده است.

در ساختمان شهرداری وین، نشانه های دستشویی های مخصوص تعویض پوشک نوزادان، علامت های جدیدی بر خود دارند.

علامت قبلی این دستشویی ها فقط یک مادر و یک کودک را نشان می داد اما هم اکنون یک نشانه تصویری از مردی هم هست که در حال تعویض پوشک کودک خود است.

این نشانه های تصویری هم به قصد وادار کردن مردم به بازاندیشی در مورد رفتارهای قالبی و کلیشه ای جنسیتی و هم تشویق پدران اتريشی به استفاده از این دستشویی ها درهنگام بیرون رفتن با نوازادن خود، طراحی شده اند.

سونیا وسلی، مسئول امور زنان شورای شهر وین می گوید همه این ها برای تغییر دادن درک مردم است. وی می گوید: "زبان و زبان تصاویر آکنده از نقش های اجتماعی هستند."

او ادامه می دهد: "ما عادت کرده ایم که همواره و برای همه چیز نشانه های تصویری متعلق به مردان را ببینیم و تنها نشانه های تصویری مربوط به زنان هنگامی است که با کودکان سروکار دارند که در دنیای واقعی چنین نیست ."

سیستم ترابری وین نیز به این شیوه برابری جنسیتی علائم پیوسته است. برچسب های شناخته شده صندلی های مخصوصی که در اتوبوس ها و تراموا ها به سالخوردگان یا کسانی که کودکی به همراه دارند اختصاص یافته اند نیز تغییر یافته اند.

علائم پیشین، مادری با کودک، یک پیرمرد و یک مرد معلول را نشان می داد ولی در علائم تازه جنسیت برخی از آنها تغییر یافته است.

این کارزار تبلیغاتی مباحث بسیاری را برانگیخته است. مسئولان شهر از دریافت هزاران ايمیل (پست الکترونیک) هم در تایید و هم در مخالفت با این نشانه های تصویری تازه، خبر داده اند.

نیمی از این ايمیل ها مضمونی منفی داشته اند و هشتاد درصد آنها از سوی مردان ارسال شده بودند.

سازماندهندگان این کارزار شمار دیگری از این نشانه های تصویری را نیز طراحی کرده اند که هنوز به دلیل عدم تطبیق با مقررات ایمنی اتحادیه اروپا که بر یکسانی این علائم تاکید دارد، تولید نشده اند.

32481.jpgاین ایده ها شامل نشانه "خروج اضطراری" در هنگام آتش سوزی با تصویر زنی چکمه پوش با موهای پریشان در باد و یا یک علامت خطر برای سطوح لغزنده با تصویر زنی با موهای بلند و پاشنه های بلند در حال زمین خوردن، می شوند.
برخی از ساکنان وين در مورد اینکه این نشانه ها واقعا بتوانند تصویر زنان را ارتقاء بخشند، مردد هستند.
یک پدر وینی در این باره می گوید: "من تصور می کنم برخی ازعلائم خیلی از مد افتاده هستند، اما برخی از علائم تازه حتی بیش از قبلی ها، نمایانگر تبعیض جنسی علیه زنان است ."

ولی سازماندهندگان این کارزار می گویند که تسلیم نخواهند شد و امیدوارند که این موضوع دیگر در حاشیه نماند.

منبع: بازتاب

/ 0 نظر / 8 بازدید