فضولی

فضول بودن هم اصولا کار خوبی نیست.

واقعا نمیدونم اینکه آدم سرشو تو هر سوراخی بکنه و به زور بخواد از همه زندگی مردم سر بیاره، جذابیت داره؟!

عکس العمل این کنجکاوان عزیز وقتی حین کنجکاوی تو وسایل و امور شخصیت، و ... گیر می افتند و واقعا جالبه!!!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید