هم انديشی

دیروز جلسه هم اندیشی بخش ما با واحد مدیریت بود. آقای رئیس بزرگ و دو تا معاون پژوهشی و برنامه ریزی و پشتیبانی شون تشریف آوردند بخش ما.  رویهم رفته جلسه خوبی بود.  از هر دری سخنی بود و تقریباْ هرکی هر چی ذهنش رو مشغول کرده بود و مشکلات جدی موسسه به حساب می اومد گفت.  بقیه هم درباره اش نظر می دادند.  مدیرانمون هم نظر خودشون رو می دادند. توضیح می دادند - قبول می کردند یا ازمون در اون مورد راهکار می خواستند. کلاْ خوب بود.  وقتی در یک مذاکره یا جلسات این چنینی طرفین بدون پیش داوری و بدون تعصب و جانبداری کور شرکت می کنند نتیجه جلسه خوب میشه.

/ 0 نظر / 2 بازدید