قضاوت قاضی

قاضی بودن واقعا سخته.

خیلی دل و جرات میخواد کسی به طور رسمی قاضی بشه. هر لحظه باید دست و دلش بلرزه که نکنه دنیا و آخرتش رو به خاطر شغلش از دست بده. هر لحظه باید به خودش نهیب بزنه که نکنه ظلمی بکنه، نکنه حقی ناحق بشه، نکنه نا حقی حق بشه. نکنه زندگی انسان دیگه ای بر باد بره، آبرویی ریخته بشه، جون آدمی گرفته بشه،...

اصلا دلم نمیخواد قاضی باشم.

شغل سختیه. از اون شغلها که هر لحظه باید دست و دلت بلرزه تا انسان باقی بمونی

/ 0 نظر / 4 بازدید