تولید سوخت زیستی ارزان از پسماندهای گیاهی

برای تبدیل فیبر به قند سه نوع آنزیم مختلف لازم است. ذرت جدیدی که در دانشگاه ایالتی میشیگان تولید شده دارای هر سه آنزیم لازم است که در سه مرحله به ذرت اضافه شده است: ذرت نسل اول، با کمک آنزیمی تولید شد که در میکروب موجود در چشمه های آب گرم وجود داشت. آنزیمی که با آن می شود سلولز گیاه را به دو قسمت بزرگ (پلی ساکارید) تقسیم کرد.

ذرت نسل دوم با کمک ژن موجود در نوعی قارچ طبیعی بوجود آمد که قطعات بزرگ سلولز را که از مرحله اول بدست آمده بود به قندهای دو تایی (دی ساکارید) تبدیل می کند.

ذرت نسل جدید با کمک آنزیم موجود در معده گاو تولید می شود. آنزیمی که مولکولهای قندهای دو تایی را به قندهای ساده (مونو ساکارید) می شکند و این قندهای ساده به راحتی قابل تبدیل به اتانول هستند.

به گفته کارشناسان این مساله مهم است که عاملی خارجی به بخش خوراکی گیاه یعنی بذر آن اضافه نشود.

دکتر بهروز می گوید: برای این که این آنزیم روی بذر گیاه اثر نکند، ما این ژن را به دستگاه فتوسنتز گیاه که آن را سبز نگه می دارد. در نتیجه این آنزیم، فقط در بافت‌های سبز گیاه ظاهر می شود.

به گفته کارشناسان وقتی که یک عامل خارجی به گیاه اضافه می شود گیاه دو راه دارد یا از بین برود و یا عامل خارجی از جمله آنزیم را از بین ببرد اما این دانشمندان به دنبال راهی بودند که نه گیاه از بین برود و نه آنزیم را از بین ببرد.

بهروز و همکارانش، ژن را به گونه ای برنامه ریزی کردند که آنزیم پس از تولید در قسمت سبز گیاه فورا در واکوئل سلول انبار شود و در آنجا بماند تا وقتی که گیاه درو شده و خرد شود.

به محض خرد شدن گیاه، آنزیم کمک می کند که فیبر گیاهی به قند تبدیل شود و آن قند بعدا به اتانول تخمیر شود.

به گزارش ایسنا، بالا رفتن قیمت نفت منجر به اقتصادی تر شدن تولید سوختهای زیستی شده که از ذرت، نیشکر، سویا و بعضی دیگر از دانه های گیاهی بدست می آید. اما برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال گذشته یک صد میلیون تن غله برای تولید اتانول مورد استفاده قرار گرفته و این میزان بسرعت در حال افزایش است.

با اتانولی که از ??? کیلوگرم ذرت بدست می آید تنها می توان یک بار باک بنزین یک اتومبیل خانواده را پر کرد. در حالیکه این میزان ذرت برای تغذیه یک سال همان خانواده کافی است.

به همین دلیل بانک جهانی و سازمان ملل متحد هشدار داده اند که در حالی که مردم جهان دچار گرسنگی اند نباید مواد غذایی آنها را به سوخت تبدیل کرد.

دکتر بهروز معتقد است که در ایران هم می توان از کشف جدید برای تبدیل پسمانده های نیشکر و برنج به سوخت گیاهی استفاده کرد درحالی که فعلا این پس مانده ها را می سوزانند، فرآیندی که باعث آلودگی هوا و حتی شیوع بیماری آسم می‌شود: «همین ژن را می توان در برنج و نیشکر گذاشت اما به گونه ای که این ژن در مورد برنج داخل بذر گیاه یا بخش خوراکی آن وارد نشود و فقط روی برگها و ساقه گیاه اثر بگذارد و در مورد نیشکر این آنزیم به آن قسمتی که شکر در آن جمع می شود وارد نخواهد شد و فقط به قسمتهایی وارد می شود که امروزه سوزانده می شود.»

بر اساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۳۰ میلادی، با رشد جمعیت جهان، تقاضا برای مواد غذایی پنجاه درصد بیشتر می شود.

یافته‌های این پژوهشگر ایرانی، نه تنها باعث تولید ارزان اتانول می شود که نسبت به سوختهای فسیلی، آسیب کمتری به محیط زیست می رساند، بلکه می توان از بخش اصلی گیاه یعنی دانه های آن، به عنوان ماده غذایی استفاده کرد.

این تحقیق هم اکنون در دانشگاه ایالتی میشیگان به پایان رسیده و ثبت شده است.

منبع (کشاورز جوان)

/ 0 نظر / 5 بازدید