نخستين کنفرانس بين المللی مديريت ريسک

در وانفساي اوج فناوري هاي نوين و پيشرفته ، مشكلات بغرنج محيطي ، گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات ، رويكردهاي نوين زنجيره تامين كالاها و خدمات ، مسائل پيچيده محيط زيست و گرايش وتمایل سازمانها به کسب دارايي هاي نامشهود و شدت رقابتهاي كسب و كار ، شناخت مقوله اي به نام ريسك بیش از پیش اهمیت ویژه یافته است.
سازمانها و موسسات اقتصادي و صنايع و يا حوزه هاي عمومي به عنوان ضرورت حياتي ناچارند دارايي هاي مشهود را مانند:دلارها،فناوری ها،فرآیند ها،منابع انسانی و...ویا دارایی های نامشهود را شامل: اعتبار و آبرو ، علامت تجاري و اطلاعات خود را براي نيل به اهداف تجاري خود در معرض ريسك قراردهند. و به همين جهت در هنگامه فعاليت و حيات خود با ريسك هاي متعدد و متنوع و خطرات بسياري روبرو مي شوند و بنابراين به منظور كاهش ريسك و يا جبران خسارات ناشی از آن، وظیفه مدیریت این می شودکه با به کار بستن مدیریت ریسک در حوزه ریسک بنگاه ،ریسک کسب و کار وریسک استراتژیک سازمان خودرا سالم نگاه دارند.
مديريت ريسك كمك مي كند روش ها و رويكردهاي مديريت وقايع و رخداد هايي را كه در اثر ضربات مالي ، فيزيكي ، سرمايه هاي انساني ، بر يك سازمان يا بنگاه اقتصادي وارد مي شود در جهت مهار و كنترل خسارات به كار گيريم.
از اين روست كه دردهه هاي اخير مديريت ريسك ديد گاه استراتژيكي به خود گرفته و به عنوان ابزاري اهرمي در صنايع و يا حوزه هاي عمومی اهميت يافته است .
مديريت ريسك در واقع كنش ها و يا اعمال طرز برخورد رفتاري با ريسك محسوب مي گردد. اين مي تواند شامل برنامه ريزي براي ريسك ، ارزيابي (شناخت و تحليل ) حوزه هاي ريسك ، توسعه اختيارات كنترل ريسك ، نظارت بر ريسك د رتشخيص اينكه ريسك چگونه تغيير مي يابد و در نتيجه مستند سازي برنامه جامع مديريت حياتي ريسك ، گردد.
مديريت ريسك شامل عرصه هاي گسترده اي است كه مسائل مالي ، عملياتي ، تجاري ، استراتژيك منابع انساني ، فرآيندها، حقوقي، دارايي هاي مشهود و نامشهود و . . . رادر برمي گيرد.
بديهي است با توجه به شرايط رقابتي و پيچيده امروز مديريت ريسك بيش از پيش اهميت يافته و مديران دلسوز كشور براي حفظ منابع و منافع ملي و كاهش زيانهاي ناشي از ريسك هاي پيش روي خود مي بايست به آن روي آورده و حتي ملتزم به اجراي آن گردند.
و نظر به اهميت يافتن روز افزون مديريت ريسك و نياز مديران به شناخت دانش و مهارت اين نوع مديريت انجمن مديريت و استراتژيك ايران با توجه رسالت خود در چارچوب سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران 1404 اقدام به طراحي و اجراي كنگره مديريت ريسك نموده است.
اين كنگره قصد دارد با نگاه تخصصي و دقيق از منظر ابعاد گوناگون ورویکردی علمي و كاربردي خلاء موجود در اين عرصه را پرنموده و جويندگان دانش اين مقوله نوين را سیراب نمايد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس نحوه ثبت نام و ارسال مقالات می تونین به سایت کنفرانس (+) مراجعه کنید. سایت خیلی خوب و کاملی طراحی کردند و به روز رسانی خوبی هم داره. کاش این جماعت صنایع غذایی هم یک خرده یاد بگیرند!!

/ 0 نظر / 2 بازدید