درمان رایگان پنج نوع سرطان در کشور

وزیر بهداشت با تاکید بر اثرگذاری بیشتر مجمع خیرین سلامت برای دستیابی به بالندگی در ادامه به تخصصی بودن مقوله سلامت اشاره کرد و افزود : از این رو نباید سلامت را ساده انگاشت .
دکتر لنکرانی با بیان این که خیرین باید در جهت انجام فعالیت های خود از نظرات کارشناسی وزارت بهداشت بهره مند شوند در ادامه توضیح داد : دو سال گذشته در بازدیدی شاهد احداث بیمارستانی در استان سمنان با کمک خیری بودیم که از استانداردهای لازم برخوردار نبود از این رو اعتباری معادل یک بیمارستان 32 تختخوابی هزینه شد تا این بیمارستان قابل استفاده شود .
وزیر بهداشت با تاکید مجدد براین که پروژه ها در مجمع خیرین باید با هم فکری وزارت بهداشت تعریف شود گفت : بدین ترتیب اثرگذاری اعتبارات هزینه شده از روی تدبیر خواهد بود.

دکترلنکرانی با اشاره به ساخت زایشگاهی با ظرفیت 50 تخت بیمارستانی و با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان در استان سیستان و بلوچستان گفت : این درحالی است که ساخت تسهیلات زایمانی با یک صدمیلیون اعتبار دراین منطقه از اثرگذاری بیشتری برخورداراست .

منبع (+)

/ 0 نظر / 3 بازدید