هنگامی که شادمانی یا اندوهتان بزرگتر شود، دنیا کوچکتر می شود.                    (جبران خلیل جبران)

 

اکنون می دانید که اندوه و حرمان، دل آدمی را تزکیه می کنند؛ گرچه اذهان خموده ما، جز آسایش و تنعم، چیزی را در جهان دارای ارزش نمی داند.                                                     (جبران خلیل جبران)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید