کاهش مصرف 30 درصدی آب با استفاده از تکنولوژی های جدید

معاون پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشور گفت: بهبود مدیریت آبیاری و کاشت برای افزایش کارایی مصرف آب در اراضی شور دشت آزادگان، باعث کاهش مصرف 30 تا 40 درصدی آب شد.

فریبرز عباسی، با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهارداشت: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی توانسته است با تلفیق نتایج ده ها طرح تحقیقاتی که طی سال های گذشته در موسسات تابعه خود به اجرا گذاشته الگوی مدیریتی کارایی مصرف آب در مناطق مختلف از جمله اراضی دشت آزادگان را بهبود بخشد.

وی ادامه داد: الگوی مدیریتی کارایی مصرف آب در اراضی شور دشت آزادگان باعث کاهش مصرف آب به میزان 30 تا 40 درصد کاهش مصرف بذر به میزان 40 تا 50 درصد، افزایش عملکرد محصولات و نیز جبران هزینه های ماشینی کارگری تا دو برابر در نهایت استفاده بهینه و پایدار از منابع و استعدادهای موجود در منطقه خواهد شد.

عباسی خاطرنشان کرد: انجام روش های رایج از قبیل تسطیح اراضی و احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی، نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است اما با استفاده از الگوی ارائه شده که متکی بر روش های برتر مدیریتی زودبازده است می توان با هزینه بسیار ناچیز در زمان کوتاه به بهبود عملکرد محصول همراه با کاهش مصرف آب دست یافت./

منبع (+)

/ 0 نظر / 3 بازدید