دانشگاه شهید بهشتی

من هر وقت میرم دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دقیقا احساس می کنم تو دانشگاهم!! میشه برخوردهای مطلوب و علمی و دانشجویی رو دید.

عجیبه من هیچ وقت تو دانشگاه تهران یا هیچ دانشگاه دیگه ای چنین احساسی رو ندارم.

پ.ن: البته به جز مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات  (پژوهشکده علوم شناختی) که برای خودش یک دنیا دیگه است.

/ 0 نظر / 3 بازدید