تحقيقات بايد در راس هوشمند کردن بخش کشاورزي قرار گيرد

به گزارش ايانا (+) در اين نشست وزير جهاد کشاورزي با ابراز خوشنودي از موفقيت‌ها و دستاوردهاي علمي و پژوهشي جديد، که با تلاش و زحمات محققان و اعضاي هيات علمي موسسات و مراکز تحقيقاتي و منابع طبيعي به دست آمده است، تصريح کرد: بخش کشاورزي امروزه بيش از هر زمان ديگري بر پايه علم و پژوهش اداره مي‌شود و دستاوردهاي علمي بخش، افزايش قابل توجهي نسبت به قبل داشته است.

محمدرضا اسکندري همچنين بر لزوم انعکاس و ارائه گزارشها و دستاوردهاي تحقيقاتي به توليدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزي و برگزاري سمينارهاي علمي و فعاليتهاي رسانه‌اي به منظور اطلاع‌رساني صحيح و به موقع از يافته‌هاي علمي تاکيد کرد.

وي از راه‌اندازي پايگاه ملي مقابله با خشکسالي به همت مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري کشور خبر داد و افزود: توليد ارقام جديد زراعي و باغي در سالهاي اخير از ديگر دستاوردهاي علمي موثر محققان در بخش کشاورزي است.

وزير جهاد کشاورزي از حضور فعال موسسات تحقيقاتي و کارشناسان و محققان بخش کشاورزي و منابع طبيعي کشور در مجامع علمي بين‌المللي ابراز خرسندي کرده و خواستار حضور جدي‌تر تحقيقات در اين مجامع شد و ادامه داد: به رغم عزم مستکبران جهاني براي بايکوت کردن ايران در مجامع بين‌المللي، ما موفق شديم براي دومين سال پي در پي مقام دوم سازمان موثر و مهم FAO (سازمان جهاني غذا و کشاورزي) را براي يکي از شخصيت‌هاي علمي کشورمان با راي قاطع اعضاي فائو فراهم کنيم.

وي همچنين نمايندگي سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات کشاورزي را از طرف ايران به عنوان نماينده کشورهاي آسياي ميانه، مرکزي و کشورهاي شمال آفريقا در شوراي مرکزي مجمع بين‌الملل تحقيقات کشاورزي و احراز کرسي نايب رئيسي انجمن بين‌المللي مهندسي کشاورزي آسيا توسط موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي را توفيق مهمي برشمرد.

مهندس اسکندري در ادامه تصريح کرد: در گذشته به رغم کار زياد محققان، کشاورزي هوشمند نبود، ولي اکنون گامهاي مثبتي برداشته شده و بايستي تحقيقات در هوشمند کردن بخش کشاورزي جلودار باشد و بخش اجرا نيز از آن تبعيت کند.

همچنين بخش تحقيقات بايد با بخش اجرا در تعامل باشد.

وي اظهار کرد: بخشهاي اجرايي وزارت بايستي با بخش تحقيقات هم‌سو باشند و اطلاعات و مدارک لازم را براي هرگونه تصميم‌گيري اجرايي از تحقيقات بگيرند که البته اين اتفاق مهم هم‌اکنون جاري است.

وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اينکه نقشه جامع علمي کشور در حال تهيه است، گفت: اين امر در بخش کشاورزي به طور جدي و با تدوين برنامه‌هاي راهبردي بخش توسط تحقيقات و مشارکت سايرين در دست عملياتي شدن بوده و ما تا هر جا که بر پايه نتايج علمي و تحقيقاتي باشد، براي اجراي آن ايستاده‌ايم.

اسکندري در پايان ضمن تشکر و قدرداني از محققان خواست که با محوريت مجموعه سازمان تات از طريق تعامل و مباحثه علمي در خصوص مسائل مبتلا به بخش و دفاع از زحمات بي‌دريغ علمي و پژوهشي خود، ضمن برشمردن و انعکاس فعاليتهاي تحقيقاتي و يافته‌هاي علمي بخش کشاورزي، در جهت انجام فعاليتهاي علمي، تحرير مقالات، حضور در سمينارها و انجمن‌ها و تلاش در جهت انتقال يافته‌ها به عرصه، بيش از پيش کوشا باشند.

گفتني است قبل از سخنراني وزير جهاد کشاورزي، دکتر جعفر خلقاني معاون وزير و رئيس سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات کشاورزي گزارش مبسوطي از عملکرد تحقيقاتي و فعاليتهاي علمي را در طول خدمت دولت نهم ارائه کرد.

دکتر خلقاني در اين گزارش به دستاوردهاي تحقيقاتي بخش کشاورزي و منابع طبيعي در زمينه افزايش تعداد مقالات و انتشارات علمي، افزايش حضور در مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي، دستيابي به واکسن‌هاي جديد انساني و دامي، دسترسي به ارقام بذري جديد در محصولات کشاورزي، تهيه نقشه‌هاي پايه کشوري براي برنامه‌ريزي توليد و حفاظت پايدار منابع توليد و همچنين اقدامات موثري در آموزش و توسعه منابع انساني در موسسات و مراکز تحقيقاتي اشاره کرد./

پ.ن: جل الخالق!!!!! روزگار چه که با آدم نمی کنه!!

/ 0 نظر / 2 بازدید