تراکتور

روزها میگذره و من عین تراکتور کار می کنم. اینو هم اتاقیم بهم تذکر دادند و گفتند که یک خرده به خودت بیا!

البته با این تغییر ساعت کاری در ماه رمضان کلا به کاری هم نمی رسیم تا بیای ببینی چی شد، باید بری.  من صبحها تقریبا یک ساعت زودتر میرسم و اکثر بعد از ظهرها رو هم می مونم. بازم کارهام تموم نمیشه :(

/ 0 نظر / 2 بازدید