به بهانه روز جهانی قلب

خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: نتایج بررسی ها نشان می دهد که سن بیماران قلبی و عروقی در جهان و ایران، به علت شتاب در مسیر زندگی ماشینی؛ به سرعت در حال افزایش است و می بایست از همین امروز تدابیری اندیشید تا مانع از کاهش سن "مرگ قلبی" در کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوم مهر برابر با 24 سپتامبر، روز جهانی قلب نامگذاری شدهاست تا بهانه ای باشد برای پرداختن به وضعیت بیماریهای قلبی و عروقی که متاسفانهبیشترین علت مرگ و میرها را به خود اختصاص داده است. به طوری که در سال 1910، 10درصد مرگ و میرها در دنیا به علت بیماریهای قلبی و عروقی بوده است اما این وضعیت درسال 2000 به 50 درصد رسید و پیش بینی شده است این آمار در سال 2020 به 75 درصد مرگو میرهای شایع در جهان برسد.

کلانشهر تهران، همواره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند که آمار بالای مرگو میر به علت بیماریهای قلب نیز، از جمله مواردی است که نمی توان نسبت به آن بیاعتنا بود. این مهم را می توان در آمار سازمان بهشت زهرا (س) نیز جستجو کرد و متوجهشد که بر اساس آخرین آمار از مرگ و میر در تهران که از سوی سازمان بهشت زهرا اعلام شده است، ایست قلبی با 87/9 درصد، همچنان شایع ترین علت فوت تهرانی هااست.

دکتر محمود الله وردی، جراح و متخصص قلب و عروق می گوید: بروز ایست قلبی تا سن‌45 سالگی‌ در مردان‌ بیش‌ از زنان‌ است اما پس‌ از آن‌ برابر است‌.

وی، ایست قلبی را حالتی عنوان می کند که طی آن ضربان قلب کاملا از بین می ‌رود.

الله وردی توضیح می دهد: ایست تنفسی اولیه ظرف دقایقی کوتاه باعث ایست قلبی میشود و ایست قلبی اولیه نیز به سرعت به ایست تنفسی می ‌انجامد. تاخیر در درمان‌حتی‌ برای 3 تا 5 دقیقه‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ مرگ‌ یا آسیب‌ دائمی‌ مغز شود.

به گفته این جراح و متخصص قلب و عروق؛ استرس، دیابت‌ شیرین‌، مصرف‌ برخی داروهاکه ریتم‌ قلب‌ را دچار اختلال‌ می کند، ادرارآورها که می‌ تواند باعث‌ کاهش‌پتاسیم‌ خون شود، آدرنالین یا هر دارویی‌ که‌ فشار خون‌ را در یک‌ بیمار قلبی‌افزایش‌ دهد، از عوامل‌ افزایش ‌دهنده‌ خطر ایست قلبی هستند.

بیماریهای قلبی و عروقی، بیشتر در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد و از هر دومرگ، یکی به خاطر بیماریهای قلبی است. 35 درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه وصنعتی از فشار خون بالا که یک فاکتور مهم در حوادث عروق قلب و مغز است، در رنج بودهو متاسفانه 25 درصد آنان از بیماری خود بی اطلاع هستند و 50 درصد مبتلایان هرگزدرمان صحیح نشده اند.

دکتر رضا قلمقاش، رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران با اشاره به کاهشسن ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی، نسبت به عدم توجه جامعه نسبت به این وضعیت،منتقد است و می گوید: نحوه زندگی مردم به عنوان مهم ترین عامل تشدید بیماریهای قلبیو عروقی در کشور، تلقی می شود.

وی؛ از سیگار، کم تحرکی، چربی و چاقی و همچنین استرس، به عنوان عوامل تشدیدبیماریهای قلبی و عروقی نام می برد و می افزاید: فرهنگ توجه به بیماریها و نگرانیهایی که از جهت افزایش آنها وجود دارد، در جامعه نهادینه نشده است.

قلمقاش می گوید: متاسفانه در بحث پیشگیری از ابتلا به بیماریها نیز ضعیف هستیم وهمواره منتظر می مانیم تا بیمار شویم و بعد به فکر درمان می افتیم.

رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران نسبت به بالا رفتن سهم 50 درصدیابتلا به بیماریهای قلبی در کشور هشدار می دهد و می افزاید: متاسفانه ادامه چنینروندی، باعث خواهد شد که بزودی با بحران کاهش سن بیماران قلبی مواجه شویم.

دکتر رشید رمضانی، معاون بیماریهای غیرواگیر مرکز مدیریت بیماری های وزارتبهداشت می گوید: در ایران، از هر 100 هزار مورد بیماری قلبی عروقی، 167 مورد منجربه مرگ شده که باید علاوه بر کاهش این آمار برای جلوگیری از روند رو به افزایش آندر سالهای بعد جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه نوع بیماریهایی که امروزه افراد را در معرض خطر قرار می ‌دهدنسبت به چند دهه گذشته متفاوت شده است، می گوید: امروزه خطرات ناشی از بیماریهایغیرواگیر (بیماریهای مزمن) جایگزین بیماریهای عفونی و عوارض ناشی از آن شده و بههمین دلیل اولویت درمانی کشور بر کنترل این بیماریها قرار گرفته است.

رمضانی، از سرطان ها، دیابت، بیماریهای قلبی عروقی و سکته‌ های مغزی و قلبی، بهعنوان شایع ترین بیماریهای غیرواگیر یا مزمن نام می برد و می افزاید: تغذیه ناسالمو افزایش وزن، خطر بیماریهای عروق کرونر و عروق تنظیم کننده قلب را بیشتر میکند.

دکتر رضا قلمقاش، رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران با تاکید براینکه بیماری قلبی، فرد را در سن باروری اقتصادی معلول می کند، می افزاید: درسالهای دور، اهداف درمان فقط کاهش میزان مرگ و میر بود اما امروزه درمانها فقط بهدفع بیماری ختم نمی شود و افزایش بهبهود کیفیت زندگی مردم، نکته ای است که به آنتوجه می شود.

وی با اشاره به عوارض ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی که مدام در حال افزایشاست، می گوید: اگر بخواهیم رویکردی جامع از درمان داشته باشیم، باید چهار جنبهجسمی، روحی، اجتماعی و معنوی را مدنظر قرار دهیم. زیرا، بیماری قلبی علاوه بر اینکهجسم را معلول می کند، باعث می شود فرد دچار افسردگی شده و روحیات برهم ریخته ایداشته باشد.

رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران همچنین به مسائل معنوی که در اثربیماری، فرد را درگیر می ساز، اشاره می کند و می افزاید: فاکتورهای بسیار مهمی درکیفیت زندگی وابسته به سلامت دخیل است که مهم ترین آن، این است که فرد باید بتواندزندگی روزمره خود را با کمترین محدودیت انجام دهد.

وی ادامه می دهد: در واقع، بازتوانی به دنبال فراهم آوردن امکان زندگی روزمره درسطح توقعات فرد، با حداقل محدودیت های فیزیکی و روحی است که از آن به عنوان "زندگیبا کیفیت" یاد می کنیم.

رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران تاکید دارد که بازتوانی می توانداز وقوع 26درصد مرگ و میرها بر اثر بیماریهای قلبی، جلوگیری کند. همچنین؛ انجامبازتوانی می تواند تا 21 درصد از رخداد سکته در بیماران قلبی جلوگیری کند که اگربخواهیم نگاهی به عوارض و هزینه های ناشی از سکته در بیماران قلبی داشته باشیم،متوجه اهمیت بازتوانی خواهیم شد

به گفته وی؛ با انجام توانبخشی قلبی و بازتوانی تنفسی، می توان تا 13 درصد ازانجام عمل جراحی و تا 19 درصد از نیاز  بیماران قلبی و عروقی به انجام آنژیوگرافیجلوگیری کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید