10 موزه پربازدید جهان

- موزه ملی چین (پکن) - 7.6 میلیون بازدید کننده 

 
10 موزه پربازدید جهان (+عکس)

 

 

3- موزه ملی تاریخ طبیعی (واشنگتن) -  7.3 میلیون بازدید کننده  
این موزه در سال 2013 رتبه دوم را داشت اما در سال 2014 به رتبه سوم نزول کرد.

 

10 موزه پربازدید جهان (+عکس)

 

 

4- موزه ملی هواپیمایی و فضا (واشنگتن) - 6.7 میلیون نفر

 

10 موزه پربازدید جهان (+عکس)


 

5- موزه بریتانیا (لندن) - 6.7 میلیون نفر  10 موزه پربازدید جهان (+عکس)

 

 

6- نمایشگاه ملی (لندن):  6.4 میلیون نفر


 

10 موزه پربازدید جهان (+عکس)7-
موزه هنر متروپولیتن (نیویورک) : 6.3 میلیون بازدید کننده


 

10 موزه پربازدید جهان (+عکس)


 

 

8- موزه های واتیکان: 6.2 میلیون بازدید کننده

 

10 موزه پربازدید جهان (+عکس)
 

 

 

9- نمایشگاه Tate Modern (لندن): 5.8 میلیون بازدید کننده
این موزه در سال 2013 میلادی رتبه 12 را داشت اما توانست یک سال بعد به رتبه 9 ارتقا یافت.


 

10 موزه پربازدید جهان (+عکس)


 

10- موزه ملی قصر (شهر تایپه پایتخت تایوان) 5.4 میلیون نفر بازدید کننده

 

10 موزه پربازدید جهان (+عکس)
 
 
 
 
/ 0 نظر / 42 بازدید