ثبت نام آزمون ورودی دکترای تخصصی- رشته علوم و صنايع غذايی

امسال ظاهرا سال پر باریه!

سه تا دانشگاه همزمان مشغول ثبت نام برای آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی هستند.

دانشگاه تهران

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه آزاد  اسلامی (با و بدون آزمون)

/ 1 نظر / 2 بازدید
احمد مونتاژگر

احتمالا زمانی که من بخوام شرکت کنم به ۳۰۰۰۰ تا دانشگاه هم رسيده !! بيابيد سال شرکت من را؟!