بگذارید و بگذرید

بگذارید و بگذرید

ببینید و دل مبندید

چشم بیاندازید و دل مبازید

که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت.

(حضرت علی)

/ 1 نظر / 2 بازدید
شيخ

سال نو مبارک اگر دوست داری بیا تو بازی آرزوها! http://efaazaat.blogfa.com/post-31.aspx