بخشش

دو زندانی سیاسی سابق آرژانتینیس از آن که سالها هیچ تماسی با هم نداشتند،در میخانه ای در خیابان مایو همدیگر را دیدند و آغاز به مرور سالهای سیاه زندان اختناق کردند،زمانی که مردم بدون گذاشتن رد پایی از خود،ناپدید می شدند.در اوج صحبت،یکی از دیگری پرسید:

-چند سال در زندان ماندی؟

دیگری پاسخ داد:دو سال.

-من شکنجه هایی کشیدم که هیچ کس نمی تواند تصور کند.جلوی چشمهایم به همسرم تجاوز کردند.اما مسئولان این کار هرگز دستگیر و محکوم نشدند.

-بسیار خوب.آیا روح تو آنها را بخشیده است؟

-معلوم است که نه!

-پس هنوز زندانی آن ها هستی.

برگرفته از کتاب "دومین مکتوب" اثر "پائولو کوئیلو"

منبع (+)

/ 2 نظر / 2 بازدید
علیرضا

چقدر درست... و چقدر سخت...[ناراحت]

علیرضا

سلام دوستم...[لبخند] دیگه بهم کمتر سر میزنی.... هرجا هستی...شاد باشی...