تبریک عید

برآمد بـاد صبـح و بـوی نــوروز

 به کــام دوستــان و بـخـت پـیـروز 

مبـارک بادت این سال و همه سـال 

همایون بادت این روز و همه روز 

بار دیگر آخرین صفحات سپیـد سـال با گـذر ساعتهـا و دقایق ورق مـی ­خورنـد تا به ثانیه­ هـای آخـر برسند. دیـوار سرد و یخـی زمستان ترک می ­خورد تا انـوار گرم خورشید، آن تک درخت پیـر خفته را بیدار کند.  

بیائید تـا در این جشـن سبـز، تلالـو طلایـی را در بهــارانه­ای دیگـر به تماشا بایستیم.  

سالـی سرشار از سلامتی، مـوفقیت و بهروزی بـرایتان آرزومندیم. 

                                                         با تقدیم احترام  : ولـی پــور

/ 0 نظر / 2 بازدید