قولنامه

حال ندارم زیاد بنویسم ولی چون رویداد مهمیه مینویسم.

دیروز بالاخره رفتم و خونه 103 متری شهرک رو قولنامه کردم 136 میلیون. 46 میلیون برای امروز چک دادم که البته پول برادر بزرگم بود. 7 میلیون تو رهنه. 83 میلیون هم باید 5 آبان بدم که هفتاد میلیونش یک وام با 21 درصد بهره خواهد بود انشاالله.

نکته قابل ذکرش اینه که مجبور شدم خودم تنها برم. 50 دقیقه مونده به اینکه بریم برای قولنامه تماس گرفتم با برادر آقای همسر که بیام دنبالتون؟ تازه فهمیدم که زنا گرفتند و تب و لرز شدید دارن، طفلک باز هم گفتند میخوای بیام ولی حالم خوب نیست. گفتم نه راضی نیستم با این وضع بیاین . خودم رفتم و این هم اولین تجربه معامله مسکنی من بود!

حوصله نوشتن ندارم پسری مریضه، برادرم میگه شاید اون هم گرفته باشه. سه تا 5 روز دوره کمون داره، امروز نرفته مهد که اگه ناقل باشه بقیه نگیرند.

فعلا انگار یک خستگی مزمن من و پسری و پدرش رو گرفته همه داغونیم.

/ 0 نظر / 107 بازدید