فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران ‌شد

به گزارش خبرگزاري فارس (+)، فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي جايگزين عميد زنجاني شده است.
عميد زنجاني، از آذر ماه سال 1384 رياست دانشگاه تهران را برعهده گرفته و با انتصاب فرهاد رهبر، وي سي و يكمين رييس دانشگاه تهران‌شد.
فرهاد رهبر كه متولد سال 1338 سمنان و داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است، پيش از اين، رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در مقطعي از دولت نهم بر عهده داشت.

/ 1 نظر / 4 بازدید