پانزدهمین نمایشگاه اگروفود

امروز ما هم رفته بودیم بازدید نمایشگاه. 

مصداق کامل آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچ چی بود!

دکوراسیون غرفه­ها و تکنیک­های تبلیغاتی به نسبت چند سال پیش خیلی پیشرفت کرده و آبرومند شده.  اما نکته جالبی که برامون جلب کنه، دیده نمی­شد!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید