دیشب

دوش از همه شب ها شب جانکاه­تری بود
فریاد از ین شب چه شب بی­سحری بود
دور از تو من سوخته تب داشتم ای گل
وز شور تو در سینه شرار دگریبود
هر سو به تمنای تو تا صبح نگاهم
چون مرغک طوفان زده ی در به دری بود
چون باد سحرگاه گذشتی و ندیدی
در راه تو از بوی گل آشفته­تری بود
افسوس که پیش تو ندارد هنرم قدر
ای کاش به جای هنرم سیم و زری بود

(شفیعی کدکنی)

/ 0 نظر / 3 بازدید