كريمي نفرات تيم را پس از پايان بازي تنبيه كرد

دويدن بازيكنان استقلال در ورزشگاه تاريك آزادي !!

به گزارش خبرگزاري فارس(+)، كريمي پس از شكست سه بر دو برابر نفت آبادان به نفرات تيم اجازه خروج از زمين را ندارد و در حالي كه پروژكتورهاي ورزشگاه نيز خاموش شده بود، آنها را مجبور به دويدن دور زمين ورزشگاه كرد.
اين حركت كريمي با استقبال تماشاگران استقلال مواجه شد و آنها به شدت سرمربي تيم را تشويق كردند.
در ابتدا فقط 5 بازيكن (يوسفي، منيعي، شفيعي، پولادي و روانخواه) اينگونه تنبيه شدند و با درخواست تماشاگران ساير بازيكنان نيز به اين جمع اضافه شدند.
هواداران عليه فردوسي پور نيز شعار دادند.
تماشاگران نيز تا مدت ها پس از پايان بازي ورزشگاه را ترك نكردند.

/ 1 نظر / 2 بازدید
يک مدير

اينهم از جلوه های سوء مديريت است. کل سازمان و مديرانش مشکل دارند اين آقا با تحقير بازيکنان می خواهد مشکل را حل کند که در اصل فرافکنی است ....آبيته!!!