بچه گربه برق گرفته

این مدل جدید(؟) مو چرا اینجوریه؟! 

 آدم تو خیابون رد می شه مرتب یاد بچه گربه برق گرفته می افته04.gif

/ 4 نظر / 2 بازدید
مجتبی

آره خوب شاید خوششون میاد شبیه بچه گربه برق گرفته بشن من اینو نمی فهمم که هر روز اینا چقدر وقت صرف موهاشون می کنن؟! من که حوصله ندارم موهامو شونه بزنم(حالا نه به این شوری شور) (چه تشبیه جالبی: بچه گربه برق گرفته)

سلام.برا جلوگیری از سهمیه بندی باید به نمایندگان و مجلس سریعا ایمیل زدوگرنه با سهمیه بندی تنها یک فاجعه اتفاق خواهد افتاد.این پیام را سریعا برای همه ارسال کنید تا جلسه علنی 1 شنبه یک روز فرصت داریم که اعلام کنیم ما مردم با سهمیه بندی مخالفیم.(این پیام را حداقل برای 10 نفر ارسال نمایید)

سلام.برا جلوگیری از سهمیه بندی باید به نمایندگان و مجلس سریعا ایمیل زدوگرنه با سهمیه بندی تنها یک فاجعه اتفاق خواهد افتاد.این پیام را سریعا برای همه ارسال کنید تا جلسه علنی 1 شنبه یک روز فرصت داریم که اعلام کنیم ما مردم با سهمیه بندی مخالفیم.(این پیام را حداقل برای 10 نفر ارسال نمایید)