خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه توسعه روستايي :

همايش بين‌المللي تاريخ آبياري و زهكشي با موضوع «درس‌هايي از پيشينه مديريت و توسعه آب ‏در مناطق خشك و نيمه‌خشك»، در روزهاي 13 تا 15 ارديبهشت‌ماه 1386 در تهران برگزار مي‌شود.‏

به گزارش ایانا به نقل از شبكه خبري آب ايران، با توجه به پيشينه تاريخي تمدن آبي ايران، كميسيون بين‌المللي آبياري و زهكشي، برگزاري پيشنهاد کرد كه همزمان با برگزاري چهارمين كنفرانس منطقهاي آسيايي و دهمين همايش بينالمللي با موضوع «مديريت مشاركتي آبياري»، در ارديبهشت سال آينده اين همايش در تهران برگزار شود.

كميته ملي آبياري و زهكشي ايران و گنجينه ملي آب ايران، برگزاركنندگان اين همايش بين‌المللي هستند كه فرصت مناسبي را براي تبادل تجربيات و آشنايي ساير كشورهاي جهان با توانمنديها و ابتكارهای ايرانيان در علوم آب و آبياري و زهكشي فراهم مي‌آورد.

دبيرخانه اين همايش مستقر در كميته ملي آبياري و زهكشي ايران، با دعوت از كليه استادان، پژوهشگران، كارشناسان و علاقهمندان به اين موضوع، آخرين مهلت ارسال چكيده مقالات را براي مشاركت علمي در اين همايش، 28 آبانماه 1385 اعلام كرده است.

سايت اينترنتي  http://www.irncid.org/pim2007/ اطلاعات بیشتری را در اختیار علاقهمندان قرار میدهد.

/ 0 نظر / 3 بازدید