بشر اولیه!

دیروز دوباره  و برای سومین بار در یکی دو ماهه اخیر کابلهای تلفن موسسه ما به سرقت رفت!!!! 
100-150 متر کابل تلفن در ملا عام، سه بار به سرقت می ره؟! نکته عجیب اینکه از بین کلی کابل فقط کابلهای تلفن موسسه ما و موسسه بیوتکنولوژی به سرقت می ره و هر بار 200 هزار تومان خرج رو دست موسسه میگذاره!  به هرحال باز امروز هم مثل دیروز و به مانند بشر اولیه! نه تلفن داشتیم! نه فاکس (فارسی را پاس بدارم: دورنگار)!  نه حتی یک اینترنت خشک و خالی02.gif

 

/ 0 نظر / 2 بازدید