متن گزارش تفحص از آزمون دستیاری

مقدمه
یکی از مهمترین حوزه‌های فعالیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه شورای‌عالی آموزش پزشکی و تخصصی است که همه ساله امتحانات زیادی در این حوزه اجرا شده و بخش مهمی از قوانین و دستورالعمل‌ها مربوط به آن است و در میان امتحانات برگزار شده، آزمون دستیاری پزشکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

رقابت سنگین پزشکان شرکت کننده در این آزمون و میزان پذیرش‌اندک شرکت‌کنندگان برای ورود به دوره تخصصی، باعث شده است تا برگزاری این آزمون از حساسیت و اولویت خاصی برخوردار باشد، اما متأسفانه در سال 80 نحوه برگزاری این آزمون از سوی شورای‌عالی آموزش پزشکی و تخصصی و همچنین وجود مشکلات ساختاری در دبیرخانه این شورا بر دامنه نگرانی‌ها افزوده و به همین دلیل پس از برگزاری آزمون سال 82، اعتراضات و شکایات فراوانی از عملکرد مسئولان برگزار کننده و نحوه اجرای آزمون به مراجع مختلف صورت گرفته است.

در پی ارایه تخلفات برگزاری آزمون دستیاری سال 82 به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارده نفر از نمایندگان ملت سئوالی در راستای ایفای وظیفه نظارتی خویش و با هدف روشن شدن اذهان عمومی از روند برگزاری آزمون از وزیر سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کردند ولی به دلیل عدم ارایه اطلاعات آزمون دستیاری از سوی مسئولان وقت وزارتخانه، درخواست تحقیق و تفحص از نحوه برگزاری آزمون طرح و پس از تصویب در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در صحن علنی طرح ومصوب شد.


گزارش پیش رو، چگونگی انجام مراحل تحقیق و تفحص را تشریح و با ارایه یافته‌های کمیته تحقیق، ‌به بیان نتایج راهکارهای مورد نظر خواهد پرداخت.

سابقه آزمون:

الف) طبق اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 16/11/82 به عنوان روز برگزای آزمون دستیاری پزشکی در سال 82 تعیین می‌گردد، اما به دلایل نا مشخص برگزاری آزمون از تاریخ فوق به روز 14/12/82 منتقل می‌گردد.

ب) پس از برگزاری آزمون، گزارشات متعددی مبنی بر وجود تقلب، خرید و فروش سئوالات، تخلف در نحوه برگزاری آزمون منتشر شد و در همین راستا، چندین تحصن و تجمع اعتراض‌آمیز از سوی پزشکان شرکت‌کننده در آزمون، در مقابل مراجع نظارتی و قضایی برگزار شد و به دنبال موارد فوق، شکایت‌های متعددی به مراجع قضایی و نظارتی ارایه شد.

مراحل انجام تحقیقات از سوی کمیته تحقیق و تفحص
الف) در تاریخ 26/2/83 چهارده تن از نمایندگان مجلس در خصوص تخلف در امتحان ورودی سی و یکمین دوره دستیاری تخصصی ـ پزشکی سئوالی را از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح کردند که سئوال مربوطه به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد و وزیر سابق با حضور در جلسه مورخ 9/4/83 کمیسیون مذکور به ارایه توضیحاتی در مورد برگزاری آزمون می‌پردازد که نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و توافق گردید کمیته‌ای متشکل از عوض حیدرپور، سید علی ریاض، امیرحسنخانی و علیرضا زاکانی موضوع را دقیقا بررسی و نتیجه را به کمیسیون ارایه دهند.

کمیته مذکور در تاریخ 16/4/83 به وزارت بهداشت و درمان معرفی شد و نخستین جلسه کمیته در تاریخ هفدهم تیر ماه در محل دبیرخانه شورای آموزش پزشکی ـ تخصصی برگزار و فهرستی از اطلاعات مورد نیاز کمیته به دبیرخانه مربوطه ارایه گردید.

در تاریخ 30/4/83 بخشی از اطلاعات مورد درخواست از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی ـ تخصصی در اختیار کمیته قرار گرفت ولی با بررسی اطلاعات ارسالی مشخص شد اطلاعات ارایه شده دارای نواقص فراوان بوده و قابل بهره‌برداری نیست و پس از پیگیری کمیته جهت تکمیل اطلاعات، مسئولان دبیرخانه آموزش پزشکی ـ تخصصی اعلام کردند به مقام وزارت دستور دادند اطلاعات به صورت پرینت و مکتوب در اختیار مجلس قرار گیرد و به همین دلیل اطلاعات جامع و کامل به مجلس ارایه نشده است.

در تاریخ 23/4/83 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مجددا طی نامه ای به شماره 38/37 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست کرد تا اطلاعات دقیقتری به کمیته تحقیق و تفحص ارایه دهند و پس از این نامه در شش نوبت و در مدت حدود دو روز بخش دیگری از اطلاعات مورد نیاز به کمیته مذکور ارایه شد که متأسفانه با بررسی‌های انجام شده، این اطلاعات نیز دارای ابهامات و نواقص فراوان بود.

در پی کارشکنی‌های انجام شده در نحوه ارایه اطلاعات به کمیته تحقیق مجلس، وزیر بهداشت و درمان وقت بار دیگر به کمیسیون آموزشی و تحقیقات دعوت و در حضور وی و معاون پارلمانی او و دبیر شورای آموزش پزشکی ـ تخصصی، ضمن پرداختن به ابهامات موجود، به عدم ارایه اطلاعات از سوی وزارتخانه اعتراض شد، اما با وجود وعده‌های مکرر، اطلاعات کامل به کمیته داده نشد و بعد از حضور معاون پارلمانی وزارتخانه ‌و دبیر شورای‌عالی آموزش پزشکی ـ تخصصی در کمیسیون اصل 90 مجلس لوح فشرده اطلاعات مربوط به امتحان دوره سی ‌و یکم به کمیته تحویل گردید اما بررسی‌های انجام شده نشان داد بخشی از اطلاعات، از لوح فشرده مورد نظر حذف شده است.

برای مرتبه سوم وزیر، معاون پارلمانی و دبیر شورای آموزش پزشکی ـ تخصصی به کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس فراخوانده شده و بعد از طرح موضوع، آقای دکتر (ن . پ) دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صراحت اعلام کرد عدم ارسال کامل اطلاعات برای ممانعت از بررسی کامل نمایندگان صورت گرفته است که این گفته نامبرده مورد اعتراض وزیر قرار گرفت و باعث برکناری دبیر شورای مورد بحث شد و بعد از او معاون پارلمانی وزارتخانه ‌نیز استعفا کرد.

ب) متأسفانه علیرغم تلاش نمایندگان مجلس برای پیگیری موضوع در کمیسیون آموزش و تحقیقات، مسئولان وزارت بهداشت و درمان از تمکین در برابر ارایه اطلاعات کامل به کمیته تحقیق مجلس سرباز زده و نمایندگان ملت تصمیم گرفتند با طرح تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری سال 82، از ابزار قانونی نهاد قانونگذاری در حوزه نظارت استفاده کنند و به همین منظور یکی از نمایندگان با ارایه درخواستی خواهان انجام تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی سال 82 شد که این درخواست کمیسیون آموزش و تحقیقات تصویب شده و سپس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ج) با همکاری شش تن از کارشناسان پزشک و صرف پنج هزار نفر ساعت وقت در چهار ماه، بررسی موارد با مطالعه سوابق مکتوب آزمون دستیاری پزشکی سال 82 و سنوات ماقبل آن، اجرای مصاحبه با شکات و افراد معتمد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی گزارش‌های نهادهای نظارتی از نحوه برگزاری آزمون دستیاری و مطالعه اسناد موجود در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی ـ تخصصی و انجام مصاحبه با اعضای دبیرخانه مذکور، پیگیری و بررسی اطلاعات قضایی پرونده‌های تحت بررسی در دادگستری استان تهران و همجنین بررسی آماری و تطبیقی شرکت‌کنندگان در آزمون دستیاری پزشکی، بررسی ساختاری و فرآیندی دبیرخانه شورا و نحوه برگزای آزمون‌ها توسط هیأت تحقیق و تفحص انجام پذیرفت.

د) پس از بررسی‌های اولیه مقرر گردید با تغییر ضابطان قضایی و قبول مسئولیت کار توسط معاونت اطلاعات سپاه، پیگیری پرونده تشکیل شده در دادسرای فرودگاه با جدیت دنبال ‌شود که در این فرایند نتیجه کارشناسی‌های کمیته تحقیق و تفحص در اختیار ضابطان قضایی قرار گرفت تا تحقیقات قضایی و اطلاعاتی در مورد متهمان و سرشاخه‌های کشف شده انجام شود و در ادامه، مظنونان پرونده از سوی مقام قضایی احضار و مورد بازپرسی قرار گرفتند.

ضابطان قضایی با صرف حدود 25 هزار نفر ساعت کار و بهره‌گیری از روش‌های علمی بررسی خود را با شناخت شبکه فروش در مقیاسی کوچک آغاز کرده و با ریشه‌یابی خاص از 22 حوزه برگزاری امتحانات در هفت استان (استان‌های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان، خوزستان و کرمانشاه) نمونه‌ها را انتخاب و 68 نفر را احضار کرد که 63 تن آنها به جرم خویش اقرار نموده و طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی شدند و در داگاه بدوی برای همه آنها حکم صادر شد و رأی دو نفر از آنها در دادگاه تجدید نظر نیز مورد تأیید و ابرام قرار گرفت.

یافته‌ها:
الف) مهمترین رکن در برگزاری سالم آزمون، وجود و اجرای دستورالعمل‌های حفاظتی و حراستی از اسناد و مدارک و سئوالات آزمون و همچنین نحوه توزیع سئوالات و پاسخنامه‌هاست، اما پس از بررسی‌های لازم مشخص گردید هیچ‌گونه صورتجلسه‌ای از زمان حضور، مدت حضور انتخاب‌ کنندگان سئوالات و نیز نحوه انتخاب سئوالات نهایی از بانک سوالات اولیه که به تأیید انتخاب ‌کنندگان سئوالات، مسئولان برگزاری آزمون دستیاری و عناصر حفاظتی و حراستی رسیده باشد، وجود ندارد.

همچنین هیچ‌گونه صورتجلسه‌ای از نحوه انجام مراحل تایپ، پرینت و تکثیر سئوالات آزمون که مورد تأیید عناصر حفاظتی و حراستی و مسئولان دبیرخانه آموزش پزشکی ـ تخصصی باشد، تنظیم نگردیده است.


علاوه بر موارد فوق که صحت برگزاری آزمون را مخدوش می‌نمایند، بی دقتی برگزارکنندگان در تکثیر اوراق امتحانی کاملا مشهود است (دکتر (ه) معاون اجرایی دبیرخانه شورای‌عالی آموزش پزشکی و تخصصی در مصاحبه با صدا و سیما اعلام کرد تکثیر سئوالات در بخش خصوصی انجام شده است ولی از سوی دیگر دکتر (ن . پ) دبیر شواری آموزش پزشکی ـ تخصصی اعتراف کرده‌ تکثیر سئوالات در دبیرخانه شورا انجام گرفته است).

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دبیر شواری آموزش پزشکی و تخصصی در سال 82 و در ایام برگزاری امتحان و نیز در مراحل طرح سئوالات و تکثیر آنها به سفر خارج از کشور می‌رفته و کلیه امور آزمون، از سوی معاون اجرایی دبیرخانه پیگیری و ابلاغ شده است و شخص دبیر شورا نظارت مستقیمی در اجرای مراحل آزمون نداشته‌ است.

ب) مسئولان دبیرخانه آموزش و پزشکی ـ تخصصی دقت لازم را در ارسال محموله دفترچه‌های سئوالات گروه‌های مختلف شرکت‌کننده در آزمون دستیاری سال 82، انجام نداده‌اند و قصور مسئولان برگزاری آزمون در این موارد مشهود است؛ به عنوان مثال در صورتجلسه‌های موجود از نحوه برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در تبریز، گزارش شده تعداد دفترچه‌های سئوالات گروه‌های مختلف پزشکی شامل گروه‌های A ،B ،C، D مطابق درخواست ارایه شده به دبیرخانه مرکزی در تهران به دانشگاه تبریز ارسال نشده است؛ به طوری که برای بعضی از گروه‌ها مانند گروه B تعداد دفترچه‌های ارسالی بیش از تعداد شرکت کنندگان و برای بعضی دیگر از گروه‌ها نظیر A تعداد دفترچه‌های ارسال شده کمتر از تعداد شرکت کنندگان بوده است؛ به نحوی که در یک مرحله به دلیل اتمام دفترچه سئوالات گروه A تعداد بیست سری دفترچه سئوال گروه A در همان دانشگاه تکثیر و به حوزه امتحانی مربوطه منتقل می‌شود.

با توجه به مکانیزم طراحی سئوالات آزمون دستیاری که به صورت کشوری و با مشارکت حدود هفتاد نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها انجام پذیرفته است، احتمال لو رفتن Gued Line یا چهارچوب‌های کلی طراحی سئوالات و نیز اصل بانک سئوالات و سئوالات نهایی آزمون از سوی بعضی از طراحان سئوالات وجود داشته است؛ به ویژه اینکه بررسی‌ها نشان داده برخی اساتید طراح سئوال، طرح سئوالات را به دستیاران خود واگذار کرده و دسترسی به منابع طرح سئوال و بانک سئوالات را به خارج از محدوده مورد نظر گسترش داده‌اند.
تحقیقات کمیته تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که از میان مراکز آمادگی پزشکان برای امتحان دستیاری در تهران و شهرستان‌ها، برخی آموزشگاه‌ها در ارتباط با تقلب در آزمون فوق الذکر دخالت داشته‌اند؛ همچنین یافته‌های کمیته تحقیق و تفحص نشان می‌دهد تعداد معدودی از اساتید آنها با همکاری و هماهنگی با یکدیگر سئوالات آزمون دستیاری پزشکی سال 82 را به این آموزشگاه‌ها منتقل کرده‌اند.

ج ـ کمیته تحقیق و تفحص مجلس با صرف وقت مقتضی کار علمی و تحقیقی و با انجام عملیات آماری تطبیقی و مقایسه‌ای برای 3000 نفر از شرکت کنندگان در آزمون دستیاری پزشکی سال 82 نیز با اقدامات تشریح شده مذکور که همگی آنها مستند به گزارش‌ها و شکایات متعددی بود، ده شاخه احتمالی متخلفان در خروج سئوالات و فروش آنها را شناسایی کرد.

با ارایه اطلاعات و جمع بندی‌های اولیه مقرر گردید با مجوز مقام قضایی و همکاری ضابطان قضا، کوچکترین شاخه متخلفان که شامل یک گروه چهار نفره خریداران سئوالات آزمون و نیز شخصی بنام (ر . ب) بوده، احضار و تحقیقات لازم از آنها بعمل آید که این کار انجام شد و فرد مذکور در تحقیقات قضایی اذعان کرد سئوالات را با یک واسطه از عناصر مورد وثوق دبیرخانه آموزش پزشکی ـ تخصصی تهیه کرده است؛ با انجام مراحل تحقیقاتی و نیز اعترافات متهمان ، یکی از سر شاخه‌های اصلی خروج سئوالات آزمون دستیاری سال 82 بنام (م . ر . ح) شناسایی شد و از سوی مقام قضایی تحت پیگرد قرار گرفت.

د) همزمان با بررسی یکی از شاخه‌های خروج سئوالات و فروش آنها که منجر به شناسایی و دستگیری سرشاخه اصلی این گروه شد، تحقیقات گسترده قضایی و نیز بررسی‌های کارشناسی روی دیگر شاخه‌های احتمالی نیز آغاز شد؛ در این میان با مجوز قضایی ده نفر دستگیر و 58 نفر نیز به شعبه رسیدگی پرونده احضار شدند.

تحقیقات انجام شده و نیز اعترافات متهمان دستگیر شده نشان داد که آقای (م . ر .ح) به عنوان یکی از سرشاخه‌های اصلی خروج سئوالات آزمون دستیاری پزشکی سال 82، تنها در یک مرحله سئوالات آزمون را به 40 نفر از متقاضیان سئوالات فروخته است. فروش سوالات از سوی وی از سال 1379 با خروج سئوالات آزمون علوم پایه پزشکی و فروش آنها آغاز شده است و در سال‌های قبل از 82 هم اقدام به خروج سئوالات آزمون‌های مختلف پزشکی نظیر آزمون‌های علوم پایه پزشکی PHD آزمون‌های ارتقاء و دستیاری پزشکی کارشناسی ارشد پزشکی در رشته‌های هماتولوژی، ژنتیک، فیزیولوژی و ... و فروش آنها کرده است.

سوالات آزمون دستیاری سال‌های 81 و 82 حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری آزمون، از دبیرخانه تخصصی وزارت بهداشت خارج و به متقاضیان مربوطه فروخته شده است؛ قابل توجه اینکه به جز آزمون دستیاری سال 82 سئوالات به صورت غیر مجلد و برگ برگ در زمان تکثیر به دست (م . ر . ح) رسیده است و کلیه سئوالات آزمون‌های فوق الذکر در سال‌های گذشته، به صورت مجلد و آماده برای ارایه در روز برگزاری آزمون آن حداقل 48 ساعت و حداکثر 100 ساعت قبل از برگزاری آزمون‌ها از محل مخزن خارج و به قیمت‌های گزاف به فروش رسیده است.

نامبرده به عنوان سرشاخه اصلی یکی از گروه‌های شناسایی شده، کارمند قسمت علوم پایه دبیرخانه آموزش پزشکی ـ تخصصی بوده و با احکام مختلف از سوی مسئول دبیرخانه تخصصی وزارت بهداشت به عنوان نماینده دبیرخانه در تغذیه از حضور مستقیم در دبیرخانه آموزش پزشکی ـ تخصصی بازمانده است. او تا پیش از انتقال به معاونت بهداشت و غذیه در خارج نمودن سئوالات از دبیرخانه نقش محوری داشته اما در مورد آزمون دستیاری سال 82 و همچنین آزمون PHD همان سال که وی از دسترسی مستقیم به سئوالات محروم بوده، فردی بنام (م . ف) سئوالات را از دبیرخانه خارج و در اختیار وی قرار داده است که (م . ف) در زمان ارتکاب جرم مسئول حراست یکی از معاونت‌های وزارت بهداشت و درمان بوده است.

همچنین مشخص گردید سئوالات آزمون دستیاری سال 82 نیز از طریق این شاخه نه تنها در تهران بلکه در اهواز و شمال کشور نیز به فروش رسیده است.

متهمان فوق در زمان احضار و دستگیری با توجه به تحقیقات و نیز اعترافات متهمان  اولیه پرونده به تمام جرایم خود اعتراف کرده ولی کارشناسان پرونده به اقاریر انجام گرفته اکتفا نکرده و کلیه افرادی را که از متهمان  فوق سئوال خریداری کرده بودند احضار و مورد تحقیق قرار دادند.

تحقیقات مشخص کرد اقاریر فروشنگان و خریداران در خصوص نوع سئوالات فروخته شده و مبالغ پرداختی با هم مطابقت دارد؛ بر اساس تحقیقات انجام شده، در مجموع گردش مالی صورت گرفته در این شاخه کشف شده بالغ بر  4.890.000.000 ریال تخمین زده می‌شود که در صورت تکمیل شدن تحقیقات این رقم افزایش نیز خواهد یافت.

با عنایت به تحقیقات علمی بسیار دقیق انجام گرفته و نیز پیگیری‌ها و بررسی‌های قضایی ـ اطلاعاتی انجام شده در مورد آزمون دستیاری پزشکی سال 82 مشخص گردید که صرفا در این سال تعداد قابل توجهی از پزشکان پذیرفته شده برای دستیاری پزشکی با خرید سئوالات در آزمون دستیاری سال 82 قبول شده‌اند.

ه) با جمع بندی اطلاعات کسب شده از دیگر شاخه‌های احتمالی متخلفان در آزمون و نیز با توجه به اعترافات متهمان دستگیر شده در یکی از شاخه‌ها که قبلا به آنها اشاره گردید، کمیته تحقیق و تفحص مجلس و ضابطان قضایی خواستار انجام تحقیقات بیشتر از 2 تن از معاونین وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئول دبیرخانه آموزش پزشکی ـ تخصصی و معاون اجرایی وی و تعدادی از کارشناسان حوزه مربوطه در وزارت بهداشت شدند که این در خواست مورد پیگیری قرار نگرفت.

در ادامه رسیدگی به پرونده، یکی دیگر از متهمان به خرید سئوالات آزمون دستیاری از طریق تلفن همراه نیز دستگیر شد که این متهم بنام (م . ر) در معیت 3 نفر دیگر از شرکت کنندگان در آزمون دستیاری سال 82 با هماهنگی انجام شده با تیمی که با پاسخ‌های آزمون دسترسی داشته‌اند، با تلفن همراه در آزمون شرکت کرده و به سئوالات پاسخ داده و در نهایت با رتبه نسبتا خوبی در آزمون دستیاری قبول شده‌اند.

لازم به ذکر است که باجناق این متهم بنام (ب) کارمند وزارت بهداشت و درمان و عضو تیم 4 نفره تصحیح سئولات آزمون دستیاری نیز از متهمان  پرونده و تحت پیگرد قانونی بوده است.

در مورخ 11/8/86 برای 6 نفر از متهمان  شامل 2 تن از کارمندان وزارت بهداشت و 4 نفر از خریداران اصلی سئوالات حکم قضایی صادر شد؛ به طور نمونه آقای (م . ر . ح) به عنوان متهم ردیف اول پرونده به تحمل سه سال حبس، انفصال ابدی از خدمات دولتی و پرداخت 183.000.000 ریال معادل 2 برابر مال نا مشروع تحصیل شده و ضبط 91.500.000 ریال اصل مال نا مشروع محکوم گردید؛ در ادامه دادگاه تجدید نظر حکم 2 کارمند وزارتخانه را تأیید کرد و پرونده خریداران سئوال را برای بررسی در کمیته منتخب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مصوب سال 84 به وزارتخانه ارسال کرد.

وـ تقلب در آزمون دستیاری دوره سی و یکم برای هیأت تحقیق و تفحص محرز است، ‌به خصوص اینکه برخی متهمان  پرونده توسط دادگاه محکوم شدند و مشخص شد در سالیان قبل نیز تقلب در آزمون‌ها به عمل آمده است؛ لذا برابر قانون کمیته‌ای در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت رسیدگی و برخورد با متخلفان سالیان قبل را بر عهده گرفته و تاکنون 21 نفر از افرادی که با خرید سئوال در امتحان دستیاری سال 1382 قبول شده‌اند، از ادامه تحصیل محروم گشته‌اند.

بر اساس اظهار نظر وزیر بهداشت و معاونت آموزشی او، این وزارتخانه مصمم به پیگیری و برخورد با متخلفان دوره سی و یکم آزمون دستیاری پزشکی و ما قبل آن است.

 پیشنهادها:
1ـ اصلاح ساختاری دبیرخانه و تحکیم بخش نظارتی آن و همچنین تمهیدات لازم در خصوص افزایش ضریب حفاظتی و حراستی آزمون‌ها در مراحل طراحی سئوالات و بانک اصلی سئوالات، تهیه دفترچه آزمون و نحوه تکثیر و توزیع آن و چگونگی طراحی سئوال و نحوه ارتباط طراحان با مراکز آموزشی آزاد و نحوه برگزاری آزمون و نیز بررسی نمرات و اعلام نهایی پذیرفته شدگان انجام پذیرد.

2ـ انجام تحقیقات و بررسی شرایط پذیرفته شدگان سایر استان‌های کشور و تکمیل تحقیقات در 7 استان بررسی شده و اخراج پزشکان متقلب و تشدید مجازات آنان صورت گیرد.

3ـ پیگیری تشدید مجازات متخلفان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی و آموزشگاه‌های متخلف برابر قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری مصوب 6/7/84 انجام گیرد.

4ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه قضایی پیگیری جدی موضوع تا حصول نتیجه نهایی در ارتباط با آزمون دوره سی و یکم و تقلب در سالیان قبل را دنبال کنند.

نظرات کاربران:
سوال اساسی این است که مجلس محترم برای ایفای حق امثال بنده که با وجود کسب نمره 414 که با توجه به نمرات سالهای گذشته باید در یک رشته لوکس پذیرفته می شدم اما با این روند تقلب از قبولی در آزمون دور مانده ام و با توجه به بی اعتمادی به سلامت ازمون دیگر در ان شرکت نکرده ام چه کرده است؟ آیا اصلا این موضوع برای کسی مهم است که سرنوشت امثال من که با سرخوردگی از بی کفایتی نه امیدی به قبولی در ازمون دستیاری دارم و نه استخدام در مراکز دولتی جه می شود؟ جالب است که در درخواست نمایندگان محترم نیز پیشنهادی مبنی بر ایفای حقوق متضررین وجود ندارد .

منبع (+)

/ 0 نظر / 2 بازدید