قابلیتهای بانوان

 همیشه وقتی کتابهایی مثل مردان مریخی زنان ونوسی رو می خوندم و مرتب تاکید شده بود که خانمها خیلی حرف می زنند و باید حرف بزند و از این جور حرفها!‌یا وقتی یکی شاکی می شد که خانمم خیلی حرف میزنه. من تعجب می کردم و متوجه نمی شدم که چی دارند میگن. دو روز پیش کاملاْ  متوجه شدم که خانمها چه قابلیتهای منحصر به فردی دارند. می تونند بی وقفه ۱۰ ساعت حرف بزنند بدون اینکه هیچ نظمی تو فکر یا حرفهاشون باشه!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید