الماسهای اوشو

همه ی لحظه ها زیبا هستند فقط تو باید پذیرا و تسلیم باشی.

همه ی لحظه ها نعمت اند فقط تو باید قادر به دیدن باشی.

همه ی لحظه ها میمون و مبارک اند. اگر تو با حق شناسی عمیق بپذیری هرگز هیچ چیز عیب نخواهد کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید