سخنهاي ماندگار

ذهن؛ چتري است كه تا باز نشود فعال نخواهدشد .

برخورد خوب؛ درهايي را مي‌گشايد كه بالاترين تحصيلات نيز قادر به گشايش آننيست.

از اشتباهات ديگران درس عبرت بگيريد؛ آن قدر عمر نمي‌كنيد كه همه آنها راتجربه كنيد.

براي رسيدن به هر هدف مهم بايد دست از آسايش شست.

با از دست دادنموفقيت درس عبرتش را از دست ندهيد

رهبركسي است كه خواهان پيشرفت مردم تا نقطه‌اي باشد كه حتي از نظر معلومات وتوانايي بر وي پيشي گيرد .

رفتار و منش هر فرد كتابمصور افكار وعقايد اوست.

بهترين زمان براي سكوت زماني است كه حس مي‌كنيد بايدجوابي بدهيد.

زماني كه دري بسته مي‌شود هميشه در ديگري گشوده مي‌شود اما گاه چنان طولاني و پشيمان چشم به در بسته مي‌دوزيم كه در گشوده شده را نمي‌بينيم .

خوش بينان در هر خطري فرصتي مي‌بينند و بد بينان در هر فرصتيخطري .

اشتباهات دروازه‌هاي اكتشاف هستند.

هنگام خشم اگر صبر پيشه كنيد از صدها روز تاسف خوردن رسته‌ايد .

درياي بي تلاطم هيچ گاه دريا نورد ورزيده تربيت نمي‌كند.

 زماني كه همه چيز بر ضد شماست به ياد آوريد كه هواپيما همواره خلاف جهت باد اوج مي‌گيرد.

مخالفت صادقانه بهترين نشانه پيشرفت است.

مديران موفق در حال زندگي مي‌كنند ولي به آينده توجه دارند .

 نود و نه درصد از ناكاميها به افرادي باز مي‌گردد كه عادت به بهانه تراشي دارند.

در راه رسيدن به اوج با مردم مهربانباش چرا كه هنگام سقوط با همان مردم رو به رو خواهي شد.

كودكان به آنچه مي‌كنيد بيش از آنچه مي‌گوئيد توجه دارند.

عادات بد رختخواب گرم و راحتي هستند كه خزيدن به درون آن آسان و خارج شدن از آن دشوار.

شكست فرصتي براي شروع مجدد و هوشمندانه‌تر است.

درد ورنج اجتناب ناپذير است ولي بدبختي و بيچارگي انتخابي است.

نگراني جريان باريكي از ترس است كه اندك اندك در ذهن جاري مي‌شود و اگر تقويت شود كانالي مي‌سازد كه هر فكر ديگري را خشك مي‌كند .

اعتماد به نفس هميشه حاصل درست عمل كردن نيست بلكه نتيجه نترسيدن از اشتباه است.

چهار چيز برگشت ناپذيرند. جمله خارج شده از دهان. تير رها شده از كمان. زندگي گذشته و فرصتهاي از دسترفته . ترس گرچه خالق نيست اما مي‌تواند از هيچ ؛ چيزي بيافريند .

 خدمتي كه بهخود مي‌كنيم در درونمان مي‌ميرد ولي آنچه براي ديگران انجام مي‌دهيم فنا ناپذير است.

ذهن باز هر در بسته‌اي را مي‌گشايد.

اگر مي‌خواهيد ديگران راز شما را فاش نكنند نخست خود حافظ آن باشيد.

 پيش از آنكه دست به اصلاح بزنيد مطمئنشويد كه مسائل را درست شناخته‌ايد.

غصه خوردن بر نداشته‌ها هدر دادن داشته‌هاست.

آنچه با خشم آغاز مي‌شود با شرم پايان مي‌پذيرد.

خنده بهترين راه رهايي از ترس و تنش است .

با تضعيف قدرتمند نمي‌توان به ضعيف قدرت بخشيد.

انسان بركه‌اي است كه بدون تغيير مداوم مرداب خواهد شد.

اجازه ندهيد نااميديهاي ديروز بر آرزوهاي فرداي شما سايه افكنند.

زندگي يك بازتاب است هر چه بفرستيد همان بر مي‌گردد.

آنچه را كه نمي‌توان تغيير داد بايد تحمل كرد.

ترس هايتان را براي خودنگهداريد ولي شجاعت تان را با ديگران تقسيم كنيد.

از شكست درس عبرت بگيريد مغلوب آن نشويد.

 نفرت اسيدي است كه بيشتر به ظرف خود صدمه مي‌زند تا جايي كه بر آن مي‌ريزيد .

گرسنه هيچ وقت نان را بيات نمي‌بيند.

مشكلي كه با پول حل شود مشكلنيست هزينه است .

گرماي يك دوست در كنار شما مي‌تواند به مراتب بيشتر از يك كت گرانقيمت باشد .

در آرزوي كاري مطابق با توانتان نباشيد تواني مطابق با كارهايتان آرزو كنيد .

كسي كه به خاطر شما دروغ مي‌گويد به شما نيز دروغ خواهد گفت.

كسيكه نمي‌خواهد با خار سرو كار پيدا كند به دنبال گل نمي‌رود .

 سريع فكر كنيد ولي آهسته سخن بگوئيد.

هنگامي كه خود را در مشكل غرق مي‌كنيد احتمال يافتن راه حلبسيار ضعيف مي‌شود.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
nima sirjani

سلام دوست عزیز شما توسط سیستم تبلیغات ما انتخاب شدید که تبلیغات کنید و از این طریق کسب در آمد کنید ،لطفا در آدرس زیر ثبت نام کنید و جزییات را مطالعه کنید http://ads.fascript.com