هیچ چیز را زشت مخوان، دوست من، مگر وحشت یک روح را در پیشگاه خاطرات خویش.

                                                                                                      (جبران خلیل جبران)

/ 0 نظر / 4 بازدید