رئیس

بیشتر کارمندها وقتی رئیس نباشه، خوب کار نمی­کنند.

 

کارمندهایی که همیشه بیکارند تا رئیس رو می­بینند، تند تند خودشون رو مشغول یک کاری نشون میدهند و مراسم پاچه خواری و ظاهر فریبی شروع میشه... و عجیبه که مدیرها هم عقلشون به چشمشونه!!!

کافیه فقط کار مدیرها رو خوب انجام بدی، تا همیشه مصونیت داشته باشی.  دیگه مهم نیست که کار بقیه همکارهات و ارباب رجوعت چه جوری انجام میشه.  برای مدیر مهم اینه که کارش زود انجام بشه.  هر کی هم اعتراض کنه، مدیر جواب میده: نه اصلاً این طور نیست. من که هر وقت به ایشون کار ارجاع دادم خوب انجام دادند!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید