برف

امروز رو مرخصی گرفته بودم که برم به ۲۵۴۸ تا کار نکرده برسم. این قدر بارون و برف و همه چی از صبح اومد که خونه نشین شدم!مرخصیم هم حروم شد!!02.gif 

/ 0 نظر / 16 بازدید