الماسهای اوشو

فردی خلاق به دنیا می آید و بر زیبایی دنیا می افزاید: آوازی اینجا، پرده‌ی نقاشی آنجا. او باعث می شود دنیا بهتر به رقص درآید، بهتر محفوظ شود، بهتر عشق بورزد و بهتر مراقبه کند. و وقتی از دنیا رخت بر می بندد، دنیایی بهتری را پشت سر می گذارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید