کوزت علمی

از صبح مثل کوزت نشستم بالاخره فصل 4 و 5 تز دوستم رو تموم کردم. دارم میفرستمش تو دراپ باکس که براش میل کنم و ببینیم دیگه خدا چی میخواد.

خوب شد سر جمع آبرومند شد و قابل قبول.

دیروز اون همسایمون که کمکشون کردم مقاله روانشناسی بنویسه گفت که 12 نمره کامل رو گرفته و خوشحال بود و تشکر میکرد پرسیدم به همه نمره کامل دادند؟ گفتند نه. به من نمره کامل دادند. خدا رو شکر این یکی هم عاقبت به خیر شد.

ببینم کی همت میکنم به کارهای خودم برسم.

/ 0 نظر / 39 بازدید