خدایا!

یاری­ام ده تا اگر در بند دشمنان در­مانده­ام

یا از بار خطاها رنجور و دلخسته­ام،

هراسی به خود راه ندهم که تو مرا پناهی.

 

دستگیرم شو که عمری بر باد داده­ام

و روزگار به بیهودگی سرآورده­ام،

اما همچنان به رحمت تو امیدوارم،

که تو زیان دیدگان را نیز خریداری.

 

پس مرا شادی از خود رهیدن

و بال و پر سوخته به سوی تو پریدن، عطا کن.

/ 0 نظر / 3 بازدید