یازدهمین کنگره علوم خاک کشور

محورهای کنگره

-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

- پیدایش، رده بندی و ارزیابی تناسب اراضی

-  حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

- فیزیک خاک و رابطه آب، خاک و گیاه

-  حفاظت و مدیریت خاک

- شیمی خاک، آلودگی خاک و سلامت گیاه

- بهسازی خاک و اصلاح اراضی

- فن آوری های نوین و هسته ای در علوم خاک

- لس،  خاک ها ی قدیمی(Paleosols) و اقلیم گذشته  

- ارزیابی اقتصادی و نوع بهره برداری  خاک

- مسائل  قانونی و سیاستگزاریهای مدیریتی و خاک

http://www.soilcongress11.ir/index.htm

/ 0 نظر / 7 بازدید